Дорожня карта

дитини з особливими освітніми потребами

інклюзивного дошкільного навчального закладу

(орієнтовна)

 

1. Реєстрація дитини в електронному реєстрі ЗДО.

Обов'язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу є заповнення одним із батьків реєстраційної форми. До неї вносять особисті дані: прізвище, ім'я та по батькові дитини, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження, якщо дитина інвалід – відповідні документи, адреса і дані про батьків, телефон та електронна адреса для зв'язку  (ці дані недоступні відвідувачам сайту, вони доступні лише зареєстрованим особам при вході у систему під своїм логіном і паролем). Далі батьки самостійно відслідковують статус поданої заявки і стежать за просуванням черги.

При успішній реєстрації заявки встановлюється статус «Зареєстровано в черзі». Як тільки в садку звільнилося місце в групі потрібного віку (або ж є вільним на даний час) – батькам повідомляють в електронному або телефонному режимі про можливість влаштування дитини у садок.

Зареєструватися можна тільки один раз в один садочок. Якщо ж черга в обраний садочок велика, відповідальні за електронну реєстрацію у ЗДО можуть запропонувати батькам місце в іншому закладі цього ж мікрорайону. У разі зміни обставин та необхідністю оформитися в інший садок є можливість ввести зміни в електронний реєстр: про це треба повідомити відповідального за реєстрацію у ДНЗ. Враховуючи черги в  окремі дошкільні заклади доцільно записувати дитину з перших місяців народження.

Якщо за якихось обставин батьки не можуть самі зареєструвати свою дитину, вони можуть звернутися за допомогою в міський (районний) Центр адміністративних послуг, або   в управління (відділ)  освіти чи в обраний дитячий садочок, де працівники допоможуть їм створити обліковий запис. Поставити дитину на чергу у компенсуючі ( спеціальні, санаторні) дошкільні навчальні заклади можливо на основі висновку психолого-медико-педагогічної комісії та направлення місцевого органу управління освіти ( електронний облік відсутній).

2. Висновок від інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), в якому вказана рекомендована форма навчання та розвитку на основі потреб дитини.

3. Співбесіда у ЗДО.

Керівнику  ЗДО подається і обов’язково реєструється Заява на зарахування дитини і висновок ПМПК, обов’язковий на даний час документ, підтверджуючий потреби дитини. Уточняється термін часу для узгодження дій з управлінням (відділом) освіти для відкриття інклюзивної групи та зарахування дитини до ДНЗ, можливість створених умов для перебування дитини, безпечного навчального середовища, забезпеченість спеціалістами тощо. Якщо керівник ДНЗ відмовляється прийняти дитину до ЗДО, він повинен надати батькам  письмову відмову зі вказівкою причин відмови. Батьки звертаються до відділу (управління) освітою з проханням вирішити питання організації  інклюзивного навчання дитини (додають копію зареєстрованої заяви та відмову керівника ЗДО).

4. При відсутності інклюзивної групи у ЗДО, керівник подає клопотання до відповідного територіального відділу (управління) освітою щодо її відкриття та необхідності створення відповідних умов для забезпечення повноцінного навчання дитини.

5. Органи управління освітою приймають рішення щодо створення необхідних умов перебування дитини з особливими потребами в даному ЗДО. У разі неможливості створення таких умов, місцеві органи освіти можуть запропонувати батькам інший дошкільний заклад, в якому створені умови, або є можливість їх створити.

6. Перелік документів при влаштуванні дитини з особливими потребами у дошкільний навчальний заклад (інклюзивне навчання) до заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додаються:

•             медична довідка з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО;

•             довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

•             свідоцтво про народження;

•             висновок ПМПК або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

•             якщо дитина з особливими потребами- відповідні підтверджуючі документи або копії посвідчення  особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

•             копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда;

•             направлення місцевого органу управління освітою.

Порядок оформлення в приватний дитячий садок є іншим. Зверніться безпосередньо до адміністрації навчальних закладів. Поцікавтеся, чи має садочок ліцензію на відповідний вид діяльності. Її копія повинна знаходитися на видному місці - наприклад, на стенді біля кабінету завідуючої. Медична карта знадобиться в будь-якому випадку.

7. При зарахуванні до ЗДО складається індивідуальна програма розвитку дитини. На основі висновку і рекомендацій ПМПК її розробляє група фахівців дошкільного навчального закладу (вихователь-методист, вихователі, асистент вихователя, практичний психолог, вчитель -дефектолог, медична медсестра та ін.) з обов’язковим залученням батьків. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини  визначається керівником закладу і затверджується відповідним наказом).

Індивідуальна програма складається на основі програм, затверджених Міністерством освіти і науки України для ЗДО, з адаптацією до потреб дитини (затверджується керівником на 3 місяця, переглядається щомісячно).

До планування роботи з дитиною із особливими освітніми потребами можуть залучатися фахівці ПМПК, навчально-реабілітаційних центрів, інших навчальних закладів.

8. Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації корекційної роботи в інклюзивній групі штатним розписом ЗДО передбачається 1 ставка асистента вихователя на 1 інклюзивну групу. За письмовою заявою батьків, або осіб, що їх замінюють, адміністрація ЗДО може надати дозвіл бути асистентом дитини з особливими потребами на громадських (волонтерських) засадах або за рахунок коштів громадських організацій та інших джерел не заборонених законодавством. (Медична книжка для асистента дитини - обов’язкова і зберігається у медичному кабінеті)

 

Даний маршрут складено з урахуванням нормативно - правової бази:

 

•             Закону України «Про освіту»;

•             Закону України «Про дошкільну освіту»;

•             Закону України «Про охорону дитинства»;

•             Лист Міністерства освіти і науки України «Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»№ 1/9-169 від 02.04.2015 року;

•             Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» № 104/52 від 06.02.2015 року;

•             Лист Міністерства освіти і науки «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» №1/9 від 12.10.2015 року;

•             Інструктивно - методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (Додаток №1 до листа МОН від 12.10.2015 р. № 1/9-487);

•             та ін.

 

ПОРЯДОК

організації інклюзивного навчання   у дошкільних навчальних закладах

 

1. Цей Порядок визначає вимоги до організації інклюзивного навчання у дошкільних навчальних закладах з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі.

2. Освітні послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами дошкільними навчальними закладами у групах з інклюзивним навчанням із застосуванням особистісно-орієнтованих технологій розвитку та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

3. Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з вадами фізичного та/або психічного розвитку, в тому числі дітей-інвалідів) у дошкільних навчальних закладах створюються умови для:

забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень

такого закладу дітей з вадами опорно-рухового апарату, зокрема

тих, які пересуваються на візках, та дітей з вадами зору;

забезпечення необхідними ігровим, навчально-методичними і дидактичними   посібниками  та індивідуальними  технічними засобами навчання;

облаштування кабінетів учителя-дефектолога, учителя-логопеда, практичного психолога для проведення корекційно-розвиткових занять та психологічного розвантаження;

забезпечення відповідними педагогічними кадрами.

4. Рішення про утворення груп з інклюзивним навчанням приймається керівником дошкільного навчального закладу з урахуванням освітніх запитів населення за умови наявності необхідної матеріально-технічної та методичної бази, відповідних педагогічних кадрів і приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, згідно з Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305.

5. Власник дошкільного навчального закладу виділяє в установленому порядку кошти для забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень таких закладів дітей з особливими освітніми потребами, створення відповідної матеріально-технічної та методичної бази, забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у групах з інклюзивним навчанням, сприяє провадженню інноваційної діяльності, здійснює заходи щодо придбання транспортних засобів для підвезення таких дітей до місця навчання та додому.

Власник та керівник дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за організацію, стан та якість інклюзивного навчання.

6. У дошкільних навчальних закладах здійснюється психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби (практичними психологами, соціальними педагогами) таких закладів та відповідними педагогічними працівниками.

Діяльність працівників психологічної служби (практичних психологів, соціальних педагогів) координують центри практичної психології і соціальної роботи, міські (районні) методичні кабінети  управлінь освіти.

7. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до груп з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної

консультації.

8. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу наповнюваність груп з інклюзивним навчанням становить не більш як 15 дітей, з них:

одна-три дитини з розумовою відсталістю або вадами опорно-рухового апарату, або зниженим зором чи слухом, або затримкою психічного розвитку тощо;

не більш як двоє дітей сліпих або глухих, або з тяжкими порушеннями мовлення, або складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку), або тих, що пересуваються на візках.

9. Розвиток дітей, у тому числі з особливими потребами, у групах з інклюзивним навчанням здійснюється за програмами та посібниками(у тому числі спеціальними), рекомендованими МОН України для дошкільних навчальних закладів.

10. Навчально-виховний процес у групах з інклюзивним навчанням  здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

На основі спеціальних програм розробляється індивідуальний план розвитку дітини з особливими потребами (далі - індивідуальний план розвитку) з   урахуванням  висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

Розклад занять для дітей з особливими освітніми потребами складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

11. Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість.

12. В індивідуальному  плані розвитку дитини  передбачається  від трьох до п’яти годин на тиждень для проведення корекційно-розвиткових занять з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації  та спеціальних  програм  розвитку дітей,  які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться відповідними вчителями-дефектологами та практичними психологами.

13. Відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації та за згодою батьків для дітей з особливими освітніми потребами педагогічні працівники, у тому числі вчителі-дефектологи,  розробляють індивідуальну програму  розвитку  з   урахуванням  спеціальних  програм,  рекомендованих МОН України для дошкільних навчальних закладів, яка затверджується керівником навчального закладу та переглядається двічі на рік (у разі потреби - частіше) з метою її коригування.

14. Особистісно-орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу забезпечує асистент вихователя, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних планів розвитку та

спеціальних програм, адаптує ігрові і дидактичні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з  особливими  освітніми потребами.

 

МЕНЮ
Календар
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031