Корекційна робота з дітьми з порушенням зору

Зір — найпотужніший джерело знань про навколишній світ, про явища, що відбуваються навколо.

Діти з порушенням зорової функції відчувають деякий дискомфорт, невпевненість, дратівливість, порушення постави, утруднення орієнтування в просторі, що призводить до гіподинамії і закомплексованості, тому очі дитини заслуговують на особливу увагу і дбайливого ставлення. Особливо сьогодні актуально говорити про тих перевантаженнях, які відчувають очі, сидить біля комп’ютера і телевізора дитини.

Корекційна робота з дітьми, що мають порушення зорових функцій починаються далеко за межами дошкільного закладу, а саме в сім’ї. Правильне виховання і ставлення батьків до дітей мають велике значення для їх всебічного розвитку. Батькам необхідно знайти правильний підхід до своєї дитини, щоб не позбавляти його самостійності і не нашкодити своїй гіпперопекой, оточити його увагою, турботою, любов’ю не забуваючи про те, що дитина це член сім’ї, а не її центр, щоб не виростити власника й егоїста. Батькам необхідно розуміти, для того щоб зберегти залишковий зір, слід дотримуватися режиму дня, харчування, відпочинку обмежувати час перегляду телепередач, ігри на комп’ютері. Всі ці умови створюються в ДОУ, з батьками проводяться індивідуальні консультації різних фахівців: логопеда, психолога, лікаря-офтальмолога, щодня з батьками працюють вихователі, які мають високу професійну підготовку і величезний досвід. Взаємодія з батьками дітей з вадами зору є однією з найважливіших задач в корекційній роботі, налагоджений повноцінний контакт з батьками, призводить до більш успішних результатів вихованців.

Дошкільний вік це період дозрівання зорової системи дитини, становлення всіх психічних процесів і особистісних якостей дітей. Орієнтовна загальноосвітня програма «Витоки», Центру «Дошкільне дитинство» імені А. В Запорожця, під науковою редакцією Л. А Парамонова, а також за програмою спеціальних корекційних освітніх установ для дітей з порушенням зору, під науковою редакцією Л. І. Плаксін. Програми створені відповідно до федеральними державними вимогами, на основі общедидактических і тіфлопедагогіческіх принципів, що забезпечують всебічний розвиток дитини з порушенням зору і успішну підготовку до школи.

На початковому етапі, коли сформована група дітей батькам вихователями пропонується консультування на тему «Особливості розвитку дітей з порушенням зору», «Деякі особливості роботи з дітьми» відбувається знайомство батьків з режимом дня і т. д. Наступним етапом проводяться індивідуальні консультації з лікарем-офтальмологом, який роз’яснює батькам особливості стану зору їхньої дитини, діагноз і рекомендує необхідні медичні призначення. Це може бути апаратне лікування, комплекс вправ і занять з дитиною, носіння заклеек і очок. У домашній обстановці батьки повинні дотримуватися цих призначень.

Більш посилена корекційна робота ведеться в ДОУ. Вихователі, лікар-офтальмолог, медична сестра ортоптисткою, щодня проводять апаратне лікування, контролюють стан зору і зорові навантаження.

Тифлопедагог проводить індивідуальну роботу з дітьми, що мають низьку гостроту зору і т. Д.

Тільки спільна робота лікарів, психолога, логопеда, вихователів та батьків призведе позитивного результату в корекції зорової функції, а отже і всебічному розвитку дитини.

Корекційна робота в дитячому саду будується як багаторівнева система, що забезпечує цілісний, комплексний, диференційований регульований процес управління всім ходом психофізичного розвитку та відновлення зору на основі включення в процес збережених аналізаторів і потенційних можливостей дітей.

 

Корекційна робота в дошкільному закладі полягає у взаємозв’язку корекційної роботи з усіма освітніми областями дитячої діяльності, всебічним впливом змісту промови, методів, засобів корекції на дітей, організацію забезпечення оптимальних умов для системного, комплексного, що не перериваного виховання і навчання.

 

Основними напрямками корекційної роботи в ЗДО є:

 

1. Розвиток зорового сприйняття.

У природних життєвих умовах, дитина з нормальним зором піддається впливам систематично і багаторазово повторюваною візуальної стимуляції. Значне зниження зору істотно обмежує природну стимуляцію, внаслідок чого дитина не може придбати такий же сенсорно-перцептивний досвід, як нормально бачить дитина.

Діти з порушенням зору знаходяться в збідненого зорової середовищі, при якій генетичні передумови розвитку сприйняття втрачають свою силу. Корекційна робота з розвитку зорового сприйняття в цьому віці сприяє суттєвому покращенню сенсорної основи когнітивного розвитку.

 

2.Развитие дотику і дрібної моторики.

Низький рівень розвитку дотиковий чутливості, моторики пальців і кистей рук відбувається тому, що діти з частковою втратою зору повністю пологать на візуальну орієнтування і не усвідомлюють ролі дотику як засобу заміщення недостатності зорової інформації. Через отсувствія або різкого зниження зору діти не можуть спонтанно по наслідуванню навколишнім оволодіти різними предметно-практичними діями. Корекційні вправи спрямовані на формування у дітей з порушенням зору умінь і навичок осязательного світу, а також навчання їх прийомам виконання предметно-практичних дій.

З власного досвіду роботи, можу сказати, що освітня галузь «Художня творчість» є найбільш цікавою для дітей діяльністю, так на приклад робота з нетрадиційним матеріалом — ліплення з солоного тіста (тістопластика) призводить дітей в захват. Вони з задоволенням ліплять, відчуваючи себе творцями і художниками з гордістю демонструють свої твори батькам. Таким чином, можна вирішити багато корекційні психолого-педагогічні завдання і занурити батьків у спільний творчий процес.

 

3.Оріентіровка в просторі.

Для дітей з порушенням зору характерні недоліки розвитку рухів і мала рухова активність; в порівнянні з дітьми у яких зір в нормі, у слабозорих дітей, значно гірше розвинені просторові уявлення, можливості практичної мікро і макро орієнтування, словесні позначення просторових положень. Порушення окорухових функцій викликає помилки виділення дітьми форми величини просторового розташування предметів. В ході корекційної діяльності діти вчаться виділяти і аналізувати різні просторові ознаки і відносини, отримувати інформацію про навколишній простір із залученням всієї сенсорної сфери. На практиці, застосування здоров’я-зберігаючих технологій, соціо-ігрових методів і прийомів, тренувальних вправ для розвитку дрібної моторики пальців і кистей рук, дають можливість дітям з порушенням зору стати більш активними, допитливими в процесі гри і навчання.

 

4. Соціально-побутова орієнтування.

Діяльність по соціально-побутової орієнтуванні насамперед спрямована на вирішення проблем соціалізації дітей з порушенням зору, формуванням навичок соціально-адаптивної поведінки. Успішність соціалізації визначається вмінням раціонально користуватися зором, отримувати цього допомогою максимально повні уявлення про навколишній світ, спираючись в процесі пізнання і спілкування на інформацію, що надходить через зберіганню аналізатори (дотик, слух, смакову, нюхову і температурну чутливість), умінням самостійно орієнтуватися в просторі, користуватися певним запасом уявлень про елементарні соціально-побутових ситуаціях, умінням взаємодіяти з оточуючими.

 

Для більш легкої адаптації і соціалізації, новоприбулих в дитячий сад дітей, мною був розроблений проект «Входження дитини дошкільника в світ соціальних відносин» в процесі реалізації якого, мої вихованці в ігровій формі знайомилися з елементарними правилами поведінки і спілкування з дорослими і однолітками.

 

 Основні принципи організації корекційно-педагогічного освітнього процесу в ЗДО:

 • Облік загальних і індивідуальних особливостей дитини.
 • Комплексний медико-психолого-педагогічний підхід до діагностики та корекційної допомоги дитині.
 • Адаптація навчальних планів і програм, збільшення термінів навчання, перерозподілу навчального матеріалу і зміна темпу освоєння дітьми.
 • Диференційований підхід до дітей, в залежності від стану зору.
 • Забезпечення стандарту загальноосвітньої підготовки.
 • Система роботи по соціально-побутової адаптації та самореалізації.
 • Створення офтальмологічних умов.
 • Забезпечення оптимальних умов для медико-психологічної реабілітації дітей.

 

Відповідно до принципів організації корекційно-педагогічного освітнього процесу будується модель соціальної адаптації та реабілітації дітей з порушенням зору.

 

Важливою складовою корекційної роботи в ДОУ є система рухової активності дітей. Дітям з порушенням зору важко візуально-рухово зорієнтуватися в просторі. Для подолання даної проблеми необхідно використовувати здоров’я-зберігаючі технології, цілий комплекс рухливих ігор та вправ спрямованих на корекцію просторових орієнтувань. У безпосередній освітньої діяльності необхідно застосовувати фіз. хвилинки для очей. для зняття зорової стомлюваності.

 

Особливу роль потрібно приділити фізичному розвитку дошкільників з порушенням зору.

 

На практиці в ДОУ двічі в тиждень проходить корекційна фізкультура, де застосовується комплекс вправ спрямованих на корекцію постави, плоскостопості, загальну координацію і т. Д Все це сприяє підвищенню фізичних якостей і поліпшення загального стану здоров’я дітей в ДНЗ.

 

 Кожна дитина потребує індивідуального підходу а саме:

 • Наочні посібники і матеріали повинні враховувати ступінь патології зору.
 • Вправи та ігри повинні відповідати віку і діагнозу дітей.
 • Необхідно створити сприятливі умови для розвитку кожної дитини.

 

 Всі ці моменти враховує методика проведення тренувальних занять зі слабким зором дітьми:

Тренувальні заняття проводяться для тренування хворого очі, закріплення знань і навичок передбачених програмою виховання в дошкільному закладі. Проводяться вони два рази на тиждень в кожній віковій групі, як в ранкові, так і у вечірні години.

Тривалість тренувальних занять відповідно до віку групи:

 • Перша молодша група — 10-15 хвилин.
 • Друга молодша і середня групи — 15-20 хвилин.
 • Старша і підготовча групи — 20-25 хвилин.

Заняття проводитимуться у вільній формі, діти самостійно розсідаються за столом.

Заняття проводить одночасно з усіма дітьми, але завдання індивідуальні.

Матеріал тренувальних занять повинен відповідати знання і навичкам передбачених програмою дошкільної установи, для кожної вікової групи.

Посібники повинні відповідати віку дітей і видаватися дітям згідно зорової навантаження.

Дітей з вадами зору вже з двох років необхідно навчати різним вправам для очей, перетворивши ці вправи в ігри, поступово гри мимоволі стануть потребою для дитини грати в них.

Рекомендовані зорові навантаження різноманітні, в залежності від діагнозу. Навантаження для дітей з амбліопії і косоокістю №1, сходяться косоокість навантаження №2, розходиться косоокість навантаження №3 і т. Д. У дитячому садку все зорові навантаження це тренувальні ігри: мозаїки різних розмірів, шнурівки, предмети-контури, різні лабіринти, вкладиші, намистини, а також спеціальні тренажери

 

Зорові гімнастики.

 

У період носіння дитиною заклеювання (аклюзіі) зорове сприйняття ускладнено, тому лікарі рекомендують проводити показ ігор, ілюстрацій на близькій відстані, при короткозорості гри і предмети даються більшого розміру. При далекозорості, навпаки рекомендуються гри більш дрібні.

В процесі освітньої діяльності, щоб не було зорової перевантаження необхідно проведення зорової гімнастики, фіз. хвилинок або роботи з міні тренажерами, масажем активних точок обличчя, його можна проводити одночасно з кількома дітьми або індивідуально. Дорослішими, діти з задоволенням роблять його самостійно у вигляді гри.

Якщо дитина любить грати з машинками, можна підібрати необхідну гру з тренажером «Доріжка»

З найпростіших ігор діти повинні засвоїти поняття: «напрямок руху», «стежити поглядом за предметом», «пересувати предмети у напрямку стрілок», «поворот», «розворот», «зворотний напрямок», «повернення на вихідну точку».

Якщо дитині подобаються ігри дії, лабіринти, запропонуйте йому тренажер «відео-азимут», розроблений тим же автором, за яким будь-який казковий герой пройде у напрямку стрілок.

Використовую світлову указку, можна грати як індивідуально, так і з групою дітей в «дії по горах», тим самим ми доб’ємося фіксації погляду на світловому плямі, і стеження поглядом за ним.

Використовуючи мітку на склі вікна діаметром 3-5мм, яка знаходиться на рівні очей на відстані 30-35см від дитини, знаходимо предмет на лінії погляду в дали і дивимося по черзі на віддалений предмет і на мітку.

Таким чином, перефокусіруем погляд, то на точці, то на далекому об’єкті напрацьовує гостроту зору.

Знаючи, що ведучий діяльність дітей дошкільного віку є гра, наповнивши вправу з тренажерами ігровими діями, ми може домогтися напрацювання гостроти зору, навіть самим маленьких дітей, а отже розвинути пізнавальні здібності дітей і допомогти розвинути творчий потенціал дітей з порушенням зору.

 

Дошкільні заклади для дітей з порушеннями зору мають на меті:

 

— Лікування, можливе відновлення і попередження погіршення стану зору, розвиток порушених функцій зору у дітей,

— Попередження появи вторинних відхилень при ранньому виявленні очної патології

— Подолання, ослаблення, усунення недоліків пізнавальної діяльності, фізичних відхилень, небажаних особистісних якостей дітей з порушеннями зору в процесі навчання і виховання

— Підготовка дітей з порушеннями зору до навчання в школі.

 

Диференційовані дошкільні установи для дітей з порушеннями зору входять в систему освіти і відкриваються Відділами освіти спільно з відділами охорони здоров’я .

Відділи освіти здійснюють загальне педагогічне керівництво, відділи охорони здоров’я несуть відповідальність за забезпечення лікування.

Відбір дітей в диференційовані дошкільні установи для дітей з порушеннями зору здійснює ІРЦ. Як рішення про зарахування дитини до закладу, а так і про виведення його з установи приймається ІРЦ.

 

 Групи спеціального призначення для виховання дітей з вадами зору при дошкільних установах.

Потреба відкриття пов’язана з необхідністю надання допомоги сім’ї у вихованні сліпих і слабозорих дітей.

 

Напрями діяльності консультативних груп:

— Виявлення дітей з порушеннями зору, які не відвідують дошкільні установи і потребують комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги

— Вивчення успішності в розвитку і просуванні дитини в процесі навчання і виховання, складання в процесі обстеження Індивідуальних карт динаміки психофізичного розвитку дитини

— Консультування батьків в зв’язку зі своєрідністю, особливостями психофізичного розвитку дитини, розробка спільно з батьками програми виховання і навчання дитини

— Навчання батьків методам . засобам і прийомам виховання і навчання дітей з порушеннями зору в умовах сім’ї

— Проведення корекційних занять тифлопедагогом / в присутності батьків, з їх допомогою в дошкільному закладі і домашніх умовах /

 

Групи можуть створюватися як при державних, так і при громадських, приватних та інших

У групах працюють тифлопедагоги і вихователі, які навчають дітей грі, спілкуванню, проводять індивідуальні заняття, вчать просторової і соціально-побутової орієнтуванні, образотворчої діяльності.

 

В консультативних групах діти займаються в присутності батьків, які навчаються разом з ними. З дітьми працюють логопед, психоневролог, невропатолог, які проводять психокорекцію дітей, призначають медикаментозне та інші види лікування, надають психологічну допомогу дітям і батькам.

 

До профілактичних заходів, що запобігає прогресування порушень зору, відносяться:

 

— Дотримання санітарно-гігієнічних умов навчання;

— Використання наочних посібників, методичних підручників та книг, що мають хорошу якість оформлення, відповідне санітарним нормам і правилам;

— Чергування занять дітей з відпочинком;

— Проведення гімнастики для очей в дитячому садку і вдома;

— Контроль за правильною позою дітей під час занять;

— Організація систематичних прогулянок та ігор на свіжому повітрі;

— Активне гармонійний фізичний розвиток дітей;

— Організація раціонального харчування і вітамінізації;

— Виключення зорових навантажень за півгодини до сну.

 

Зорова гімнастика — це частина корекційно-виховної роботи з дітьми з порушеннями зору. Станом очних м’язів багато в чому визначається зорова працездатність. Тому зорова гімнастика ефективна в разі її регулярного проведення, з урахуванням порушених зорових функцій і під обов’язковим наглядом лікаря-офтальмолога.

Мета зорової гімнастики — включити в динамічну роботу очні м’язи, бездіяльні при виконанні завдань, і навпаки — розслабити ті очні м’язи, на які падає основне навантаження.

Гімнастика для очей знімає зорову напругу, підвищує зорову працездатність, поліпшує кровообіг і сприяє попередженню порушень зору і розвитку очних захворювань, а також більш швидкому відновленню працездатності і ефективному засвоєнню навчального матеріалу.

Гімнастику очей проводять постійно з усіма дітьми або індивідуально в усіх вікових групах, кілька разів протягом дня від 3-х до 5-ти хв. Вправи для очей однакові для всіх вікових груп, але дозування повинна поступово збільшуватися в старшому дошкільному віці

 

Рекомендуються наступні вправи для зорової гімнастики:

 

— Вправо-вліво;

— вверх вниз;

— Далеко-близько (видаляти і наближати предмет);

— По колу — зліва-направо;

— По діагоналі — знизу-вгору;

— По діагоналі — зверху-вниз.

 

В комплекс зорової гімнастики включаються також вправи на поліпшення і зміцнення акомодації для дітей з розбіжним косоокістю, а для дітей зі збіжним косоокістю — вправи на розслаблення конвергенції та інші.

 

При проведенні зорової гімнастики рекомендується виконання наступних умов:

 

1. Фіксоване положення голови. Це необхідно для того, щоб змусити працювати окорухові м’язи, якщо ця умова не дотримується, то працюють м’язи шиї, але не око.

2. Тривалість проведення зорової гімнастики — 2-3 хвилин в молодшій і середній групі. 4-5 хвилин в старших групах.

3. Вибір зорових вправ для занять визначається характером і обсягом інтелектуальної напруги, обсягом рухової активності, інтенсивності зорової роботи, а так само видом заняття.

 

При проведенні зорової гімнастики необхідно дотримуватися загальних правил:

 

— Завжди знімати окуляри;

— Сидіти (стояти) прямо, не напружуватися розслабити плечі і опустити їх;

— Стежити за диханням воно повинно бути глибоким і рівномірним;

— Зосередити всю увагу на очах;

— Після виконання вправи добре потягнутися, від душі позіхнути і часто моргнути.

 

В практиці нашого ЗДО педагогами застосовуються різні варіанти використання зорових гімнастики:

 

- з віршами;

- з опорою на схему;

- з сигнальними знаками;

- з індивідуальними офтальмотренажерамі;

- з настінними і стельовими офтальмотренажерамі;

- електронних зорових гімнастики.

 

Для більш чіткого сприйняття вправ для очей застосовуються віршовані форми словесних підказок, які містять основну мету вправи — зосередження погляду на предметі, переклад з одного предмета на інший, фіксацію поглядом дії рук, послідовне простежування, зорову орієнтування в навколишньому просторі.

 

Імітаційні дії очима, в супроводі віршів позитивно позначаються на емоціях дітей, діяльності очей, активності дитини в цілому.

 

Вивчивши методичні рекомендації Базарного В. Ф. Григоряна Л. І. ми розробили матеріал по використанню Відеотренажери різного напрямку (офтальмотренажери, «держалкі», сигнальні мітки). метою яких є:

 

— Зниження психічної і зорової стомлюваності,

— Підвищення гостроти зору,

— Розвитку зорово-рухової координації,

— Вправа дітей в зосередженні погляду на нерухомому і рухомому предметі,

— Підвищення загальної активності дітей в усіх видах діяльності.

 

Індивідуальні офтальмотренажери, «держалкі»: помістивши в них сюжетні або предметні картинки за лексичним темам, картинки із завданнями, вихователь плавно пересувається по кімнаті то, видаляючи, то, наближаючи до дітей демонстрований матеріал, тим самим, створюючи додаткову активність для всіх груп очних м’язів.

Показ предмета для зорової гімнастики здійснюється в повільному темпі, щоб дитина до кінця простежив рух предмета, який повинен бути великим, яскравим.

Для гімнастики очей можна використовувати індивідуальні дрібні предмети і проводити її за словесним вказівкам: подивилися вгору-вниз і т. Д. Необхідно враховувати швидкість реакції дітей і відповідно до цього вибирати для проведення гімнастики іграшки або словесну інструкцію.

Вправи з сигнальними знаками: у різних ділянках груповий кімнати на стелі фіксуються привертають увагу яскраві зорові сигнальні мітки. Ними можуть служити іграшки або барвисті картинки. Розташовувати їх рекомендуємо в разноудаленних ділянках кімнати (наприклад, в 4-х кутах стелі).

Сигнальні мітки доцільно підбирати з таким розрахунком, щоб разом вони склали єдиний зорово-ігровий сюжет, наприклад, з відомої казки. Один раз в два тижні сюжети рекомендуємо замінювати на нові. З метою підвищення ефективності вправ по активізації почуття координації і рівноваги, їх рекомендуємо виконувати тільки в положенні «стоячи».

Стельові офтальмотренажери — це свого роду траєкторії, за якими діти «бігають» очима; при цьому руху очей повинні поєднуватися з рухом голови, тулуба. Вправи виконуються колективно і тільки стоячи. Кожна траєкторія відрізняється за кольором, це робить схему яскравою, привертає увагу дітей. Діти, фіксуючи поглядом траєкторії (т. е. з постійно піднятою головою), на початку вчаться «обходити» схеми — траєкторії, а потім «оббігати».

 

Настінні офтальмотренажери представлені вигляді схем, розміщуються на стіні, проти особи. Вправи полягають в почерговому обведении вказівним пальцем траєкторій з одночасним спостереженням за ним органом зору.

Одним з новітніх варіантів використання зорових гімнастики є Слайд 20 електронна Физминутку. Її мета — збереження зору, зняття зорової напруги. У співавторстві з учителем-дефектологом Усачевой В. Р. ми розробили комплекс таких зорових гімнастики за допомогою програми Power Point. Система вправ, представлена ​​у вигляді мультимедійних презентацій зберігає зір, сприяє розвитку простежується функції очей, підвищує мотивацію дітей до виконання зорової гімнастики, викликає приємні емоції. Методика проведення електронної физминутки проста у використанні. Діти слухають музику і стежать за рухом об’єктів.

Таким чином, аналіз літератури з проблеми дослідження і запропоновані варіанти застосування зорових гімнастики з дітьми з порушенням зору показали, що зорова гімнастика надає позитивний вплив на загальне психоемоційний стан дитини, підвищує його працездатність, знімає зорову напругу, забезпечує поліпшення кровопостачання тканин ока, обмінні процеси в оці; підвищує силу, еластичність, тонус очних м’язів, зміцнює м’язи повік, знімає перевтому зорового апарату, розвиває концентрацію та координацію рухів очей, що особливо важливо для дітей з косоокістю і амбліопії.

 

Досвід нашої роботи дозволив відзначити, що профілактика очних захворювань, заснована на спеціальних рухових вправах для зорового простежування із застосуванням спеціальних тренажерів є ефективною і невід’ємною частиною корекційно-виховного процесу. Використання зорової гімнастики в комплексі з іншими профілактичними і оздоровчими заходами щодо зняття зорової напруги і зміцненню зорових функцій дітей забезпечує збереження і нормалізацію зору, а також попередження прогресування порушення зору.

МЕНЮ
Календар
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031